top of page

Köp Sobril 25 mg i Sverige

Sobril1.jpg

- 100 piller kostar 1300 kr
- 200 piller kostar 1300 kr
- 500 piller kostar 5500 kr

Beskrivning

Sobril används för att lindra symtom på ångest, inklusive ångest orsakad av depression, och symtom på alkoholabstinens. Sobril kan också användas för att behandla spänningar, agitation och irritabilitet hos äldre patienter.
Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
Sobril är en bensodiazepin. Bensodiazepiner tillhör den grupp läkemedel som kallas centrala nervsystemet (CNS) depressiva, som är läkemedel som saktar ner nervsystemet.

Köp Sobril 25 mg i Sverige

bottom of page