top of page

Kjøp Oxynorm 20 mg i Norge

Oxynorm3.jpg

- 100 piller koster 1500 kr.
- 200 piller koster 2800 kr.
- 500 piller koster 6000 kr.

Beskrivelse

Oxnorm brukes til behandling av moderat til alvorlig smerte hos pasienter med kreft og postoperativ smerte.
Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
OxyNorm kapsler bør tas med 4-6 timeintervaller. Doseringen er avhengig av alvorlighetsgraden av smerten, og pasientens tidligere historie med smertestillende krav.

Økende alvorlighetsgrad av smerte vil kreve en økt dose av OxyNorm kapsler. Riktig dosering for enhver individuell pasient er det som styrer smerten og tolereres godt gjennom doseringsperioden. Pasienter bør titreres til smertelindring med mindre uhåndterlige bivirkninger forhindrer dette.

 

 


Den vanlige startdosen for opioidnaive pasienter eller pasienter som presenterer med alvorlig smerte ukontrollert av svakere opioider er 5 mg, 4-6 time. Dosen skal da forsiktig titreres, så ofte som en gang om dagen om nødvendig, for å oppnå smertelindring. Flertallet av pasientene vil ikke kreve en daglig dose større enn 400 mg. Noen få pasienter kan imidlertid kreve høyere doser.

Kjøp Oxynorm 20 mg i Norge

bottom of page