top of page

Køb Metadon Piller i Danmark

Methadone10.JPG

- 50 piller koster 600 kr.
- 100 piller koster 1000 kr.
- 200 piller koster 1800 kr.

Beskrivelse

Metadon er et syntetisk opioid med smertestillende aktivitet. Svarende til morfin og andre morfin-lignende midler, metadon efterligner handlinger endogene peptider på CNS opioid receptorer, primært mu-receptor, resulterer i karakteristiske morfin-lignende effekter, herunder analgesi, eufori, sedation, respirationsdepression, miosis, bradykardi, og fysisk afhængighed. På grund af metadonens forlængede halveringstid sammenlignet med andre morfinlignende midler såsom heroin er debuten af opiatabstinenssymptomer langsommere, varigheden af opiatabstinenser forlænges, og opiatabstinenssymptomer er mindre alvorlige.

Benzodiazepines. painkiller, anxiety.

Køb Metadon Piller i Danmark

bottom of page