top of page

Köp Metadon Piller i Sverige

Methadone10.JPG

- 50 piller kostar 600 kr
- 100 piller kostar 1000 kr
- 200 piller kostar 1800 kr

Beskrivning

Detta läkemedel används för att behandla svår pågående smärta (såsom på grund av cancer).
Metadon Binder till opiatreceptorer i CNS. Förändrar uppfattningen av och svar på smärtsamma stimuli, samtidigt som den producerar generaliserad CNS-depression. Terapeutiska effekter: Minskning av svårighetsgraden av smärta. Undertryckande av abstinensbesvär under avgiftning och underhåll från heroin och andra opioider.

Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

1. För behandling av måttlig till svår smärta som inte är mottaglig för icke-narkotiska analgetika.
2. För avgiftning behandling av opioidberoende (heroin eller andra morfin-liknande droger).
3. För underhåll av opioidberoende (heroin eller andra morfinliknande läkemedel), i samband med
sociala och medicinska tjänster.

Akut smärta – Underhåll patienter på en stabil dos av metadon som upplever fysiskt trauma, postoperativa
smärta eller annan akut smärta kan inte förväntas härleda analgesi från deras befintliga dos av metadon. Sådana patienter
administreras analgetika, inklusive opioider, i doser som annars skulle anges för icke-metadonbehandlade
patienter med liknande smärtsamma tillstånd. På grund av den opioidtolerans som metadon inducerar, när
opioider krävs för att hantera akut smärta hos metadonpatienter, något högre och/eller mer frekventa
doser kommer ofta att krävas än vad som skulle vara fallet för icke-toleranta patienter.

Köp Metadon piller i Sverige

bottom of page