top of page

Köp Oxynorm 20 mg i Sverige

Oxynorm3.jpg

- 100 piller kostar 1500 kr
- 200 piller kostar 2800 kr
- 500 piller kostar 5500 kr

Beskrivning

OxyNorm är för behandling av måttlig till svår smärta hos patienter med cancer och postoperativ smärta. För behandling av svår smärta som kräver användning av en stark opioid.

OxyNorm kapslar ska tas med 4-6 timmars mellanrum. Doseringen är beroende av svårighetsgraden av smärtan, och patientens tidigare historia av smärtstillande krav.

Öka svårighetsgraden av smärta kommer att kräva en ökad dos av OxyNorm kapslar. Den korrekta dosen för varje enskild patient är den som styr smärtan och tolereras väl under hela doseringsperioden. Patienter bör titreras till smärtlindring om inte ohanterliga biverkningar förhindrar detta.

Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
Den vanliga startdosen för opioidnaiva patienter eller patienter som uppvisar svår smärta okontrollerad av svagare opioider är 5 mg, 4-6 per timme. Dosen bör sedan noggrant titreras, så ofta som en gång om dagen om det behövs, för att uppnå smärtlindring. Majoriteten av patienterna kommer inte att kräva en daglig dos som är större än 400 mg. Emellertid, ett fåtal patienter kan kräva högre doser.

Köp Oxynorm 20 mg i Sverige

bottom of page