top of page

Köp Nembutal i Sverige

Nembutal1.jpg

- Nembutal flytande form (1 flaska kostar 1200 kr)
- Nembutal pulverform: 1 gram kostar 240 kr (Minsta beställning: 5 gram)

Beskrivning

Barbiturater är icke-ektiva centrala nervsystemet depressiva som främst används som lugnande hypnotika och även antikonvulsiva medel i subhypnotiska doser. Barbiturater och deras natriumsalter är föremål för kontroll enligt federalkontrollerade ämnen lagen.

Natriumsalterna av amobarbital, pentobarbital, fenobarbital och secobarbital finns som sterila parenterallösningar.

Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
Barbiturater ersätts pyrimidinivat där den grundläggande strukturen som är gemensam för dessa läkemedel är barbiturarisk syra, ett ämne som inte har någon aktivitet i centrala nervsystemet (CNS). CNS-aktivitet erhålls genom att alkyl-, alkenyl- eller arylgrupper ersätts på pyrimidinringen.

NEMBUTAL Natriumlösning (pentobarbital natriuminjektion) är en steril lösning för intravenös eller intramuskulär injektion. Varje ml innehåller pentobarbital natrium 50 mg, i ett fordon av propylenglykol, 40%, alkohol, 10% och vatten för injektion, till volym. PH:et justeras till cirka 9,5 med saltsyra och/eller natriumhydroxid.

Köp Nembutal i Sverige

bottom of page