top of page

Kjøp Nembutal i Norge

Nembutal1.jpg

- Nembutal flytende form (1 flaske koster 1200 kr)
- Nembutal pulver form: 1 gram koster 240 kr (Minimum rekkefølge: 5 gram)

Beskrivelse

Barbituratene er ikke-selektive sentralnervesystemet depressiva som primært brukes som beroligende hypnotika og også antikonvulsiva i subhypnotiske doser. Barbituratene og deres natriumsalter er underlagt kontroll i henhold til Federal Controlled Substances Act.

Natriumsaltene av amobarbital, pentobarbital, fenobarbital og secobarbital er tilgjengelige som sterile parenterale løsninger.

Barbiturater er erstattet pyrimidin derivater der den grunnleggende strukturen som er vanlig for disse stoffene er barbiturinsyre, et stoff som ikke har sentralnervesystemet (CNS) aktivitet. CNS-aktivitet oppnås ved å erstatte alkyl-, alkenyl- eller aryl-grupper på pyrimidinringen.

Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
NEMBUTAL Natriumoppløsning (pentobarbital natriuminjeksjon) er en steril oppløsning for intravenøs eller intramuskulær injeksjon. Hver ml inneholder pentobarbital natrium 50 mg, i et kjøretøy av propylenglykol, 40%, alkohol, 10% og vann til injeksjon, til volum. PH justeres til ca. 9,5 med saltsyre og/eller natriumhydroksid.

Kjøp Nembutal i Norge

bottom of page