top of page

Köp MDMA Ecstasy Piller i Sverige

Ecst.jpg

- 100 piller kostar 1300 kr
- 200 piller kostar 2400 kr
- 500 piller kostar 2500 kr

Beskrivning

MDMA är en syntetisk drog som förändrar humör och perception (medvetenhet om omgivande föremål och villkor). Det är kemiskt liknar både stimulantia och hallucinogener, producerar känslor av ökad energi, njutning, känslomässig värme, och förvrängd sensorisk och tidsuppfattning.
Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
MDMA var ursprungligen populär i nattklubben scenen och på hela natten dansfester ("raves"), men drogen påverkar nu ett bredare spektrum av människor som oftare kallar drogen Ecstasy eller Molly.

Köp MDMA Ecstasy piller i Sverige

bottom of page