top of page

Köp Fentanyl 100 mg i Sverige

Fentanyl.jpg

FENTANYL 100mcg

- 1 patch kostar 1118 kr
- 2 plåster kostar 2010 kr

Beskrivning

FENTANYL är en smärtstillande. Det används för att behandla ihållande, måttlig till svår kronisk smärta.
Fentanyl är den generiska formen av varumärket drogen Duragesic, ett receptbelagt opioidläkemedel (narkotiska) läkemedel som används för att behandla kronisk, "dygnet runt" smärta.

Benzodiazepines. painkiller, anxiety.
Det bör endast användas av personer som är "opioidtoleranta", eller som redan tar opioidsmärtsbehandling, såsom morfin och oxikodon, regelbundet.

Fentanyl är i en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika, som fungerar genom att binda till nervsystemet proteiner som kallas opioidreceptorer, vilket blockerar överföringen av smärtsignaler till hjärnan.

Duragesic är en transdermal (genom huden) patch.

Fentanyl säljs också som en sugtablett under varumärket Actiq, en tablett som går under tungan (Abstral), en film som appliceras på det inre slemhinnan i kinden eller läppen (Onsolis), en tablett som går mellan tandköttet och kinden (Fentora) en nässpray (Lazanda), en sublingual tablett (Abstral), och en sublingual spray (Subsys).

Köp Fentanyl 100 mcg i Sverige

bottom of page